Konsultant ds. Obsługi Klienta

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
*
Forma grzecznościowa
*
Obecne zatrudnienie
*
*
Oczekiwania finansowe
Oczekiwania finansowe
Jeśli jesteś z polecenia naszego pracownika, podziel się tą informacją wlaśnie tutaj :-)
.
Dodatkowe umiejętności
Twoim dodatkowym atutem jest ...
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
*
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
Zdjęcie
Zdjęcie
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: jpg, gif, jpeg, bmp, png. Zalecany format zdjęcia: 200x260px. Maksymalny rozmiar pliku to 1 MB.
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NCC Polska sp. z o.o

z siedzibą w Krakowie, ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków, e-mail: praca@nccpolska.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@nccpolska.pl.

 

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez NCC Polska sp. z o.o

w celach rekrutacyjnych, na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu Pracy (w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę i dostarczenia danych wyłącznie objętych tym przepisem, jak: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego wykształcenia) lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom i współpracownikom administratora danych oraz odbiorcom danych osobowych, czyli procesorowi danych osobowych Elevato Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Batorego 3/6, w celu dostarczenia narzędzia IT – systemu Elevato służącego do przetwarzania danych osobowych przez NCC Polska sp. z o. o.

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji przez okres 3 m-cy, który będzie liczony od momentu otrzymania Pana/Pani aplikacji, a w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 12 m-cy, który będzie liczony od momentu otrzymania Pana/Pani aplikacji do czasu cofnięcia zgody.

 

W przypadku zakończenia procesu rekrutacyjnego, gdy nie była wyrażana dodatkowa zgoda na przyszłe procesy rekrutacyjne lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w formie archiwizacji, w celach dowodowych, przez okres właściwy dla upływu przedawnienia roszczeń, który wynosi maksymalnie 3 lata.

 

Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani osoby danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem. W razie potrzeby dostępu do danych zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: praca@nccpolska.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: iod@nccpolska.pl.

 

Przysługuje ponadto Panu/Pani prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.